• Du er her: 
  • Forsiden
  •  ›› Nyheder
  •  ›› For høj NOx-udledning koster dødsfald i tusindvis


For høj NOx-udledning koster dødsfald i tusindvis

Dieselbilers udledning af udstødningsgasser koster omkring 5.000 europæere livet hvert år, viser undersøgelse.

Hvert år dør omkring 10.000 indbyggere i Europa for tidligt på grund af NOx-udledning fra dieselbiler. Hvis ikke mange dieselbiler overskred grænseværdien for udledning af de såkaldte NOx-gasser (kvælstof-oxider), så ville dødstallet formentlig kun være halvt så stort.

Misforholdet mellem de europæiske dieselbilers egentlige NOx-udledning, og hvad de er godkendt til, skyldes, at man hidtil i EU har målt bilernes NOx-udledning i laboratorier. Og her har bilfabrikanterne blandt andet ved hjælp af ulovlige softwareprogrammer været i stand til at opnå langt bedre resultater end dem, bilerne i virkeligheden opnår ude på vejene.

Trafik London
Billedet viser trafikken i den engelske hovedstad London.

Derfor udleder millioner af europæiske dieselbiler for meget NOx - nogle mere end 10 gange for meget - og den ekstra NOx har medvirket til en betydelig luftforurening i flere tætbefolkede områder i Europa.

Nye EU-regler
Pr. den 1. september er der indført nye regler i EU for test af bilernes udledning af skadelige stoffer. Regler der i højere grad tager hensyn til, hvad bilerne udleder, når de kører på vejene. Pressemeddelelsen vedrørende de nye regler kan læses her.

Fagavisen Ingeniøren har skrevet mange artikler om NOx-udledning. Blandt andet denne her, der konkluderer, at ”Alle bilkoncerner overskrider NOx-grænse.”

Ifølge en undersøgelse, som tidsskriftet Nature står bag, så er dieselbilernes overskydende NOx-udledning skyld i 7.000 ekstra dødsfald i Europa om året. I alt dør der ifølge en undersøgelse, som tidsskriftet Nature står bag, omkring 425.000 årligt af luftforurening i Europa. Og 90 procent af dødsfaldene skyldes luftvejs- og hjerte-kar-sygdomme. Især partikel- og ozonforurening går ud over europæernes helbred, og NOx forøger netop mængden af fine partikler og ozon i atmosfæren. Det skriver Ingeniøren.

Hvis man forestillede sig
Hvis man forestillede sig, at de mere end 100 millioner europæiske dieselbiler udledte lige så lidt NOx som benzinbiler, så ville de omkring 7.000 europæiske borgere ikke miste livet på grund af luftvejs- og hjerte-kar-sygdomme.

Problemet med benzin er, at det er et betydeligt mindre effektivt brændstof end diesel og derfor udleder langt mere CO2. Blandt andet derfor blev dieseldrevne biler udbredt meget i slutningen af 1990’erne for at tage hensyn til klimaet. Ikke mindst på grund af Kyoto-aftalen. Denne internationale aftale forpligtede de lande, der tiltrådte aftalen at reducere udledningen af CO2 og fem andre såkaldte drivhusgasser. Diesel vs. benzin er i sidste ende noget af et paradoks. Vi kan vælge diesel og få mindre CO2-udledning, men flere dødsfald på grund af luftforurening som fx NOx-udledning. Eller vi kan vælge benzin og få mere CO2-udledning, men færre dødsfald på grund af luftforurening!

Dansk Bilbrancheråd er bilbranchens talerør

Med knap 2.000 autoværksteder, bilforhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen som medlemmer, er Dansk Bilbrancheråd med god afstand den største danske interesseorganisation i bilbranchen. Dansk Bilbrancheråds mål er at give alle vores medlemmer en professionel og personlig rådgivning, samtidig med, at vi arbejder på at forbedre branchens rammevilkår ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på vores mærkesager.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net