• Du er her: 
  • Forsiden
  •  ›› Nyheder
  •  ›› Forslag om bøder til larmende biler og motorcykler


Forslag om bøder til larmende biler og motorcykler

Det er ok med zoner fredet for bil- og mc-støj i byer, mener både motorcyklister og FDM.

Det skal være slut med at gasse voldsomt op og ræse gennem en stille bydel med tung speederfod eller gashåndtaget vredet helt om.

Interesseorganisationen Det Økologiske Råd foreslår, at larm fra motorcykler og biler fremover skal forbydes i særlige zoner. Larmer køretøjerne for meget i disse zoner, skal ejerne kunne straffes med bøder.

Ofte er det sportsvogne og motorcykler med uoriginale udstødningssystemer, der larmer for meget. Men der er også mange både biler og motorcykler, der helt lovligt qua typegodkendelsen må larme temmelig meget

 SÅDAN LYDER FORSLAGET:

  • Ved at tilføje en specifik paragraf i Miljøbeskyttelsesloven tillades, at kommuner kan registrere byer eller større sammenhængende strækninger i byer som stillezoner.
  • Fra 2020 må motorkøretøjer ikke støje over 80 decibel i nattetimerne dvs. kl. 22-06.
  • Fra 2023 må motorkøretøjer ikke støje over 85 decibel i dagtimerne dvs. kl. 06-22.
  • Reglerne håndhæves via retningsbestemte mikrofoner/kameraer i lygtepæle.
  • Kommunerne afholder udgifter til skiltning og overvågning.
  • Politiet varetager overtrædelser.

Kilde: Det Økologisk Råd

Kawasaki m larmepotte.jpg

 Helt konkret foreslår Det Økologiske Råd, at det i fremtiden skal være muligt for kommuner at oprette særlige zoner, hvor bilister eller motorcyklister kan få bøder, hvis de larmer mere end 80 decibel om natten og 85 decibel i dagtimerne.

Det betyder, at de mest støjende køretøjer skal køres stille og roligt gennem disse zoner eller simpelthen køre uden om.

Forsigtig med gashåndtaget
En motorcykel kan køres, så den støjer rigtig meget, men den kan også køres, så den støjer minimalt. De her krav vil betyde, at man i følsomme områder særligt i nattetimerne er nødt til at køre, så man ikke støjer for meget.

Hos bilisternes interesseorganisation, FDM, er man umiddelbart positivt stemt over for ideen om, at kommuner en gang vil kunne begrænse motorstøjen i bestemte områder.

- Det er rigtig vigtigt, at der bliver sat fokus på støjen, som udover at være en irritationsfaktor også påvirker vores sundhed negativt. Vi har som bilister også en interesse i, at vores mobilitet foregår på en måde, så det generer færrest muligt, siger afdelingschef Torben Lund Kudsk til DR.

Ikke noget problem
For ejerne af ganske almindelige personbiler vil decibelgrænserne i forslaget ikke blive et problem, vurderer FDM-chefen, som mener, at det er udmærket at få skilt de få unødigt larmende trafikanter fra, så de ikke generer de mange.

Danske Motorcyklister - DMC - der repræsenterer en stor del af landets motorcyklister, ser også positivt på muligheden for at oprette stillezoner, hvor kørsel med larmepotter skal koste bøder.

- Hvis det kun er i begrænsede områder, så kan jeg ikke se det store problem i det, siger næstformand Hans Henrik Jørgensen til DR.

Ligebehandling
DMC har ingen indvendinger mod forslaget, så længe det gælder alle køretøjer, så motorcyklister ikke bliver særbehandlet.

Sammen med Gate21, Rambøll og Force Technology arbejder Det Økologiske Råd med at nedbringe støjen i byerne via tekniske løsninger. Arbejdet støttes af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Forslaget om Stillezoner kommer dog alene fra Det Økologiske Råd, da det er et mere politisk værktøj. Se mere om forslaget på rådets hjemmeside.

Dansk Bilbrancheråd er bilbranchens talerør

Med knap 2.000 autoværksteder, bilforhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen som medlemmer, er Dansk Bilbrancheråd med god afstand den største danske interesseorganisation i bilbranchen. Dansk Bilbrancheråds mål er at give alle vores medlemmer en professionel og personlig rådgivning, samtidig med, at vi arbejder på at forbedre branchens rammevilkår ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på vores mærkesager.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net