• Du er her: 
  • Forsiden
  •  ›› Nyheder
  •  ›› Klimarådet anbefaler tilskud til elbiler og ladestandere


Klimarådet anbefaler tilskud til elbiler og ladestandere

Et forbud mod salg af nye benzin- og dieseldrevne biler i 2030 er en af anbefalingerne fra Klimarådet.

Om 10 år skal det være forbudt at sælge nye benzin- og dieseldrevne biler herhjemme. Det er en af anbefalingerne fra Klimarådet, der netop har udsendt sin rapport om vejen til 70-procentsmålet i 2030.

Baggrunden for rapporten er, at et flertal i Folketinget har besluttet, at Danmark skal have reduceret sine udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030 og være klimaneutralt i 2050.

Stigende benzinpris
Der er mange veje til det ambitiøse mål, og et par de væsentlige vedrører bilbranchen direkte. For eksempel ventes benzinprisen at stige med 4-5 kroner pr. liter frem mod 2030.

Med den lette vejtransports dominerende andel af transportens udledninger er flere nulemissionspersonbiler og varebiler det umiddelbart mest relevante redskab til omstilling af transportsektoren

Ifølge Energistyrelsen vil der blive solgt 2,7 millioner personbiler de næste 10 år. Kun 10 procent forventes at være elbiler. Dermed vil andelen af elbiler blive større, men for langsomt til at målsætninger om CO2-reduktion kan nås.

"Klimarådet har tidligere vurderet 500.000 elbiler som værende et realistisk potentiale for, hvad Danmark kan nå i 2030, men med 70-procentsmålet kan det imidlertid blive svært at komme udenom at indfase væsentligt flere elbiler," lyder det i rapporten.

Også brintbiler
Derfor har rådet analyseret et scenarie, hvor salget af hybridbiler, brintbiler og elbiler især stiger kraftigt i anden halvdel af 2020’erne, og hvor der i 2030 stort set kun indregistreres biler, som slet ikke bruger fossile brændstoffer. Scenariet giver cirka 1,1 millioner elbiler om 10 år.

For at nå det ambitiøse mål skal der lægges afgift på alt, der udleder drivhusgasser som CO2, metan og lattergas, og derudover skal der fokuseres på to andre ting. For det første købsprisen på elbilerne og for det andet manglen på ladestandere. Den manglende ladeinfrastruktur nævnes ofte som en væsentlig ulempe for elbilejere.

Seks biler per ladepunkt
I international sammenligning er der relativt mange offentlige ladere i Danmark.

Ladestander elbil Drivenow BMW i3 PR-foto.jpg

I alt er der pr. september 2019 1.789 offentlige ladestandere med i alt 3.648 ladepunkter. Det svarer til, at der findes cirka seks elbiler per offentligt ladepunkt

Norge har til sammenligning 24 elbiler per offentlig ladepunkt.

"Et væsentligt problem for elbillister er den såkaldte rækkeviddeangst"

Med hensyn til købsprisen bør køb af en elbil udløse et fast tilskud uanset bilens størrelse. Dette tilskud skal i starten være på mindst 50.000 kroner og først udfases, når der er solgt mindst 100.000 elbiler. Samtidig skal batterifradraget til elbiler i registreringsafgiften gøres permanent - det står i øjeblikket til at bortfalde i 2022.

Dyre elbiler har en fordel
Også afgifterne på elbilerne, mener Klimarådet, er en vigtig parameter, fordi de nuværende regler giver de dyrere elbiler og opladningshybridbiler en fordel over de små og billige elbiler. Samtidig mener rådet, at usikkerhed om rammevilkår holder salget tilbage.

Lige nu er planen en indfasning af registreringsafgift på elbiler fra 20 procent i år til 65 procent i 2021 og 90 procent i 2022. Men det kan blive ændret, når en kommission, som er i gang med at undersøge beskatningen af elbiler, kommer med sin anbefaling sandsynligvis til sommer en gang.

Et decideret forbud

Klimarådet anbefaler, at regeringen sikrer, at salget af biler, som bruger fossil brændstof - også hybridbiler, er omkring nul i 2030. For eksempel ved et decideret forbud mod salg af nye benzin- og dieseldrevne biler. Hvilket dog vil kræve en ændring af EU-regler eller dramatisk ændrede rammevilkår for at gøre elbiler mere attraktive og/eller benzin- og dieseldrevne biler mindre attraktive.

 

Dansk Bilbrancheråd er bilbranchens talerør

Med knap 2.000 autoværksteder, bilforhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen som medlemmer, er Dansk Bilbrancheråd med god afstand den største danske interesseorganisation i bilbranchen. Dansk Bilbrancheråds mål er at give alle vores medlemmer en professionel og personlig rådgivning, samtidig med, at vi arbejder på at forbedre branchens rammevilkår ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på vores mærkesager.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net