• Du er her: 
  • Forsiden
  •  ›› Nyheder
  •  ›› Teenageforældre bør tjekke bilforsikringen


Teenageforældre bør tjekke bilforsikringen

Forældre til 17-årige skal være opmærksomme på bilforsikringen

Er der store teenagere i husstanden, er det næppe gået deres næse forbi, at der ved årsskiftet trådte en lovændring i kraft, der betyder, at 17-årige nu kan få kørekort. Faktisk kan de allerede påbegynde undervisningen, når de er 16 år og 9 måneder. Der er i første omgang tale om en treårig forsøgsordning, og den 17-årige skal, frem til han eller hun fylder 18 år, køre med en erfaren bilist som ledsager.

Hvis en 17-årig er fører af en bil, vil bilens forsikring som udgangspunkt dække på samme måde, som hvis enhver anden med gyldigt kørekort kører den. Fra forsikringsselskabet If peger man dog på et par punkter vedrørende risikoforandring, som teenageforældre bør være opmærksomme på, inden deres 17-årige sætter sig bag rattet. Ellers kan der opstå kedelige overraskelser, hvis bilen skulle blive skadet.

- Mange bilister har i dag en reduceret pris på deres bilforsikring, fordi bilen ikke anvendes af unge under 25 år. Så hvis det sker, at en ung under 25 år påfører en skade, er der en forhøjet selvrisiko. Hos If drejer det sig om 5.000 kr. udover den selvrisiko, der allerede er oplyst på policen, forklarer Thomas Larsen, produktchef i Motor hos If Skadeforsikring.

Teenage-bilister.jpg

- Hvis man ved, at bilen vil blive brugt med en ung fører bag rettet, gælder det derfor om at kontakte forsikringsselskabet og få tilføjet forsikringen, at bilen også anvendes af unge under 25 år, siger Thomas Larsen.

Ejeren skal derudover være opmærksom på, at der tillægges en ekstra selvrisiko på 1.000 kr., hvis bilen bliver skadet af andre end personen, som har købt forsikringen, dennes ægtefælle/samlever eller en person, som står som registreret bruger af bilen.

Det er den 17-årige førers ansvar, at den erfarne ledsager kender de krav, der knytter sig til at være ledsager. Færdselsstyrelsen har udarbejdet en ’Ledsagerblanket for 17-årige’ som If anbefaler, at både ledsager og den unge fører udfylder før kørslen. Blanketten kan bl.a. downloades hos Færdselsstyrelsen.

Dermed er der dokumentation for, at den 17-årige har oplyst ledsageren om kravene, samt at ledsageren er orienteret om kravene, hvis det skulle blive aktuelt. Der er ikke krav om familiære relationer mellem fører og ledsager.

Krav til ledsagere for 17-årige bilister 

Du skal være minimum 30 år

Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år – og det skal stadig være gyldigt. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget. Du skal medbringe dit kørekort under kørslen.

Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen, hvis den 17-årige ikke ønsker at køre længere. Du må således ikke have en promille over 0,5, ikke have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Det er din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen. Men det er den 17-årige der har ansvaret for kørslen og juridisk fører af bilen. 

I må kun køre i Danmark


Det er ikke tilladt at køre uden ledsager, før man fylder 18 år. Vælger den 17-årige alligevel at gøre det, er bøden minimum 3.000 kr., og kan forhøjes, hvis det sker flere gange. Ligeledes tilfalder bøderne den 17-årige, hvis han eller hun kører for stærkt eller over for rødt.

Dansk Bilbrancheråd er bilbranchens talerør

Med knap 2.000 autoværksteder, bilforhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen som medlemmer, er Dansk Bilbrancheråd med god afstand den største danske interesseorganisation i bilbranchen. Dansk Bilbrancheråds mål er at give alle vores medlemmer en professionel og personlig rådgivning, samtidig med, at vi arbejder på at forbedre branchens rammevilkår ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på vores mærkesager.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net