• Du er her: 
  • Forsiden
  •  ›› Nyheder
  •  ›› Vi skal have flere blomster og bier i grøftekanterne


Vi skal have flere blomster og bier i grøftekanterne

Der er blevet færre områder med planter og vilde blomster, som bierne og de øvrige insekter kan trives i. Og det truer på sigt økosystemet, ikke mindst i forhold til bierne.  

Derfor iværksætter Vejdirektoratet nu et forsøg med øget biodiversitet med flere blomster langs vejrabatterne.  
 
Vejdirektoratet sår blomsterfrø - blandt andet farvestrålende kornblomster, valmuer og trævlekroner, men også spinkle blåklokker og tjærenelliker - på et jordstykke på 3000 kvadratmeter midt i et tilslutningsanlæg på den københavnske vestegn.  
 
- Jeg ser meget positivt på Vejdirektoratets forsøg med at skabe en bedre biodiversitet i vejrabatterne, som kommer ikke alene bier og insekter til gavn, men som også er et lille og forhåbentlig effektivt skridt i den rigtige retning mod en grønnere verden, udtaler transportminister Benny Engelbrecht i en til lejligheden udsendt pressemeddelelse.

Transportminister Benny Engelbrecht, biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet og Thomas Møller fra Natur-Byg sår blomsterfrø..jpg

Transportminister Benny Engelbrecht, biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet og Thomas Møller fra Natur-Byg sår blomsterfrø.

Rammerne for forsøget bliver et jordstykke inde midt i motorvejskrydset mellem Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen syd for Ballerup.  
 
Her vil Vejdirektoratet så blomsterfrø onsdag den 9. oktober, og til næste forår, når planterne er spiret frem, vil Vejdirektoratets biologer undersøge bestanden af insekter og bier på stedet.  
 
- Det er vores forhåbning, at vi til foråret vil møde et blomsterbed, der myldrer af liv, udtaler biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet. 

Erfaringer fra et tidligere forsøg på Københavns Universitet viser, at en øget diversitet i floraen meget hurtigt medfører en større artsdiversitet hos insekter i lokalområdet.

I de kommende måneder vil Vejdirektoratet derudover foretage en nærmere analyse af det overordnede vejnet for at finde andre egnede græsrabatter, hvor der kan sås vilde blomster og dermed skabe flere blomstrende vejkanter herhjemme til gavn for naturens liv og det samlede økosystem.  

Dansk Bilbrancheråd er bilbranchens talerør

Med knap 2.000 autoværksteder, bilforhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen som medlemmer, er Dansk Bilbrancheråd med god afstand den største danske interesseorganisation i bilbranchen. Dansk Bilbrancheråds mål er at give alle vores medlemmer en professionel og personlig rådgivning, samtidig med, at vi arbejder på at forbedre branchens rammevilkår ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på vores mærkesager.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net